Tühistamise ja tagastamise tingimused

1.1. Teil on õigus tühistada oma tellimus ainult allpool loetletud põhjustel:

(a) kui Nutiprint.ee jättis 14 tööpäeva jooksul alates müügilepingu sõlmimisest (vastavalt üld- ja tellimistingimuste punktile 3.4.) tellitud tooted lähetamata,
(b) defektsete toodete kättesaamise korral, teatades sellest esimesel võimalusel pärast defekti või vea avastamist (võttes arvesse, et Teie vaatasite kohaletoimetatud tooted võimalikult kiiresti üle, kuid mitte hiljem kui kahe tööpäeva jooksul peale toodete kättesaamist).

1.2. Tühistamise teade peab olema saadetud Nutiprint.ee ametlikule e-posti aadressile. Teade peab sisaldama tellimuse numbrit ning pretensiooni üksikasju.

1.3. Õigustatud pretensiooni korral võib Nutiprint.ee omal valikul kas asendada tooted (või ainult kahjustatud osa neist) või tagastada Teile makstud tasu (või tasu proportsionaalse osa). Nutiprint.ee-l puudub igasugune edaspidine vastutus punktis 1.1 kirjeldatud asjaolude suhtes.

1.4. Välja arvatud punktis 1.1 kirjeldatud asjaoludel miski antud üld- ja tellimistingimustes ei anna Teile õigust nende toodete tellimuse tühistamiseks, mis on valmistatud eritellimusel ning arvestades tellija isiklikke vajadusi või tellija poolt esitatud tingimuste kohaselt.

1.5. Tellimuse tühistamise korral vastavalt puktile 1.1 kannab Nutiprint.ee vastutust kõikide Teie poolt Nutiprint.ee-le makstud ja ülalmärgitud toodetega seotud tasude eest (sh esialgsed ja korduvad kohaletoimetamise tasud, juhul kui need olid makstud).

1.6. Tooteid või osa neist võib tagastada ainult siis, kui Nutiprint.ee-le oli saadetud vastavalt puktidele 1.1. ja 1.2. tühistamise teade ning ainult pärast Nutiprint.ee-lt vastavate juhiste kättesaamist.

1.7 Kõik Teie poolt Nutiprint.ee-le tagastatavad tooted peavad olema originaalses tootepakendis (mida Teie peaks säilitama toodete tagastamise eesmärgil) ja kasutamata olekus.